Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Webinar

Green Solar Network, Güneş Enerjisi sektörü ile diğer sektörlerdeki tüm kamu ve özel sektör kurumları, üniversiteler, belediyeler, sanayi odaları, OSB’ler, hukuk müşavirleri, finans danışmanları, teknoloji merkezleri ve mühendisler, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme seminerleri düzenlemektedir.

Bilgi Merkezinde Ara