This project is funded by the European Union.

Etkinlik Tarihi : 10.09.2020 20:15

Green Solar Network Kurulumu Workshop u 2020

Green Solar Network Kurulumu Workshop u 2020

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Green Solar Network projesi kapsamında gerçekleştirilen ‘‘Green Solar Network Kurulumu Workshopları’’ ile güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmak üzere kurulacak networkün işleyişi ve yapısının oluşturulması için Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden katılımcıların sektörel ve bireysel bakış açıları, ihtiyaçları ve ilgili deneyimlerinin öğrenilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 26 Mayıs, 28 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde olmak üzere 3 workshop düzenlenmiştir. GENSED ve KAİSDER tarafından organize edilen online workshoplarda kamu kurum ve kuruluşlarından, Sivil Toplum örgütlerinden, özel sektörden, üniversitelerden katılımcıların deneyimlerine ve görüşlerine başvurulmuştur. Green Solar Network Kurulumu Workshopları sonucunda Sonuç ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.


Bilgi Merkezinde Ara