This project is funded by the European Union.

8 Eki 2021

Ulusal Elektrik Emisyon Faktörü Yayınlandı

Ulusal Elektrik Emisyon Faktörü Yayınlandı

T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Türkiye için ulusal elektrik emisyon faktörü formunu yayınladı. Emisyon ticareti, sürdürülebilirlik ve diğer kurumsal raporlamalarda yenilenebilir enerji kullanımı vb. yöntemlerle sağlanan Sera Gazı Salım (SGS) azaltımlarının hesaplanmasında Türkiye ulusal elektrik şebekesi emisyon faktörü kullanılmaktadır. Her bir projenin ayrı ayrı emisyon faktörü hesaplaması, farklı rakamların oluşması ulusal ve uluslararası mekanizmalarda ve raporlamalarda doğrulama süreçlerinin daha uzun ve karmaşık olarak yürütülmesine neden olmakta, aynı döneme ait farklı hesaplanmış emisyon faktörleri kullanılabilmektedir.

Enerji Bakanlığı tarafından yayınlanan emisyon faktörü formunda da belirtildiği üzere güneş ve rüzgardan üretilen her 1 MWh'lik elektrik için 0,6482 ton CO2 salınımı önlenmiş olmaktadır. 2019 yılı için yapılan bu hesaplamaya göre diğer yenilenebilir enerji kaynaklarında bu değer 0,5706 ton CO2/MWh olarak hesaplanmıştır.

Emisyon faktörü Türkiye Ulusal Elektrik Şebekesi Emisyon Faktörleri, İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Sera Gazı Emisyonları Azaltma Çalışma Grubu altında elektrik üretimi sektöründe SGS azaltımından sorumlu olan ETKB EVÇED birimince, IPCC Elektrik Şebekesi Emisyon Faktörü Hesaplama Metodolojisi Tool07.V06’ya göre hesaplanır.

Bilgi Merkezinde Ara