Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

12 Eki 2020

İklim Değişikliği İle Mücadele İçin Güneş Enerjisi Kullanımını Yaygınlaştırıyoruz

İklim Değişikliği İle Mücadele İçin Güneş Enerjisi Kullanımını Yaygınlaştırıyoruz

İklim değişikliği hayatımızın her alanında bizi tehdit ederken bu mücadelede en büyük rolü üstelenen yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan Güneş Enerjisi, sadece özel sektör yatırımları için değil kamu ve bireysel yatırımlar için de cazibe merkezi olmaya devam etmektedir.

Gelecek vadeden ve yaygın kullanıcı kitlesine hitap eden Güneş enerjisinin kullanımını yaygınlaştırmak ve güneş enerjisi kullanımına geçişi hızlandırmak için güneş enerjisi sektörü ile diğer sektör ve alanlar arasında oluşturulacak güçlü diyaloğa ihtiyaç vardır. Green Solar Network ise; iklim değişikliği ile mücadele için güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile güneş sektörü ile diğer sektörler arasında bağlantı oluşturan bir sivil toplum kuruluşları ağı olarak kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda başta Sivil Toplum Kuruluşları olmak üzere firmalar, sanayiciler, işletmeler, üniversiteler ve belediyelerin kullanabileceği bir network olarak hizmet vermektedir.

Güneş enerjisinin kullanımını teşvik edecek ve yaygınlaştıracak faaliyetleri yürütür. Bu doğrultuda ilgili haber ve bilgileri paylaşır, güneş enerjisi kullanımı ve yatırımı hakkında yararlı içerik ve uygulamalar üretir ve paylaşır, mevzuat ve yönetmelikle ilgili değişiklikleri yakından takip ederek üyelerini bilgilendirir, güneş enerjisi sektörü ile diğer sektörleri buluşturur, konu ile ilgili video ve yayın oluşturarak paylaşır, konferans, seminer ve eğitimler düzenleyerek bilinçlendirme çalışmalarını gerçekleştirir. Güneş enerjisi kullanımı, yatırımları ve imkanlarını arttırarak üyelerinin hem büyümelerini hem de iklim değişikliği ile mücadelede rol almalarını sağlar.

Green Solar Network, kuruluş çerçevesi ile aynı doğrultuda üyelerinin ihtiyaç ve taleplerine göre güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmak için anket çalışmaları, araştırma çalışmaları ve workshop çalışmaları ile faaliyetlerini geliştirir ve sürdürür. Güneş enerjisini Green Solar Network'te yer almak istiyorsanız Network'e Üyelik Şartları'na tıklayarak üyelik işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

Bilgi Merkezinde Ara