This project is funded by the European Union.

9 Şub 2022

Green Solar Network Konferansı 1 | Fotovoltaik Teknoloji Oturumu

Green Solar Network Konferansı 1 | Fotovoltaik Teknoloji Oturumu

GENSED Onursal Başkanı Prof. Dr. Şener OktikFotovoltaik Sektöründe Modül Geri Dönüşümünün Fizibilitesibaşlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Oktik sunumuna, fotovoltaik sektörü değer zincirinden bahsederek başlayarak geri dönüşümün üretim, kurulum, finansman gibi bu değer zincirinin bir parçası olduğunu belirtti.

Dünya’da güneş enerjisi kurulu güç ve modül üretim kapasitelerinden de bahseden Oktik, 2020 sonu itibariyle Dünya genelinde yaklaşık olarak toplam 760 GW kurulu güneş kurulu gücü olduğunun altını çizdi. Güneş kurulu gücünde 10 GWp seviyesini aşan 12 ülke ve 40 GWp seviyesini aşan da 5 ülke olduğunu belirten Oktik, Türkiye’nin de 8 GWp seviyesine merdiven dayadığını ve yakın zamanda da 10 GWp güneş kurulu gücüne sahip olabileceğini vurguladı. 2019 yılı verilerine göre Dünya’da fotovoltaik modül üretim kapasitesinin yaklaşık olarak 137 GWp seviyesine ulaştığını belirten Oktik, mono kristal hücre üretiminin 89,7 GWp ile 39,6 GWp üretim kapasitesi olan poli kristal hücrelerin önüne geçtiğini belirtti.

Fotovoltaik modüller için 20-30 yıl arası bir garanti verildiğini belirten Oktik, yıllara göre değiştirilen güneş panellerinin oluşturacağı atıkların geri dönüşümünün öneminden bahsetti.

Küresel ölçekte yenilenebilir enerji yatırımlarına da değinen Oktik, toplam küresel yatırımın 2020 yılı sonu itibariyle yaklaşık 300 milyar dolar seviyesine ulaştığını ve bunun 148,6 milyar dolarla yarısını da güneş enerji yatırımlarının oluşturduğunu belirtti.

Sunumuna fotovoltaik teknolojilerin yol haritası ile devam eden Oktik, ilk olarak laboratuvar ölçeğinde hücre verimliliklerinden bahsederek genel olarak ticarileşen mono kristal ve poli kristal ağırlıklı hücre tiplerinin kullanıldığını belirtti.

Busbar konusunun önemine de değinen Oktik, 12 busbar seviyesine kadar çıkıldığını da belirterek bu konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğinin de altını çizdi. Bifacial, yani iki yönden de elektrik üretebilen hücrelerin gelişiminden de bahseden Oktik, ilerleyen dönemde bu teknolojinin yaygınlaşması ile geleneksel modüllerle bu teknolojinin değiştirilmesiyle atık modül miktarının da artacağını vurguladı.Yıllara göre yarı hücre ve hatta çeyrek güneş hücrelerinin de üretiminin artacağını belirten Oktik, güneş panellerinde kullanılan hücre sayısının da bu sayede ilerleyen yıllarda daha fazla artacağını da vurguladı.

Güneş kurulu gücünün her yıl dünyada hızlı bir şekilde arttığını vurgulayan Oktik, 2030 ve 2050 yıllarında çok sayıda atık güneş paneli oluşacağını ve bunların geri dönüşüme kazandırılmasının önemine vurgu yaptı. Fotovoltaik modüller için yasal mevzuat alt yapısının da oluşturulmadığını da sözlerine ekledi.

Fotovoltaik modül geri dönüşüm metotlarına değinen Oktik, PV çevrim, The Solarworld, NEDO ve NPC Metotlarını da açıkladı. Oktik, güneş paneli geri dönüşümünde panel camının %74’ü, alüminyumun %10,3’ü, EVA’nın %6,55’i tedların %3,6’sı, silisyumun %3,35’inin geri kazanılabildiğini belirtti.

Oktik sunumunu yıllara göre oluşabilecek güneş panel atık miktarlarına değinerek sonlardır. Oktik, dünya genelinde güneş panel atık miktarının 2020 yılında 26 000 ton ve 2050 yılında da 60-78 milyon ton olacağını belirterek sunumunu sonlandırdı.

“Güneş panellerinin geri dönüşümü yenilenebilir enerjiye geçiş kadar önemli bir konudur.”

Bilgi Merkezinde Ara