This project is funded by the European Union.

13 Oca 2022

Green Solar Network Konferansı - 1 | Açılış Konuşmaları

Green Solar Network Konferansı - 1 | Açılış Konuşmaları

Green Solar Network Sanal Konferansı 16 Aralık 2021 tarihinde GENSED As Başkanı Tolga Murat Özdemir, KAİSDER Yönetim Kurulu Başkanı Canan Karalar Yüksel ve GSN Yönetim Kurulu Üyesi Göknur Atalay’ın yer aldığı açılış konuşmalarıyla başladı.

Açılış konuşmalarında Tolga Murat Özdemir güneşi tabana yaymak amacıyla başvurulan Green Solar Network AB projesinin önemine vurgu yaparak, yapılan etkinliklerle güneş enerjisi ve temiz enerji dönüşümünde farkındalık oluşturulduğunun altını çizdi. GENSED olarak hayata geçirilmek istenen Green Solar Network gibi projelerin temelinde güneş enerjisini tabana yaymak için bir kamuoyu oluşturulduğunu belirtti. Ayrıca Tolga Bey, güneş enerjisinin ne kadar ucuz bir kaynak olduğunu ve yatırım maliyetini kısa sürede çıkarttığını da belirtti.

Canan Yüksel Karalar temiz enerji dönüşümü ve iklim değişikliği hakkında bilgiler vererek enerji dönüşümünde kadın bakış açısının ve rolünün önemini belirtti. Canan Hanım, ayrıca enerji sisteminin karbonsuz bir sisteme dönüşümünün çevresel, sosyal ve ekonomik katkılarının da üzerinde durdu. Kadın Sanayiciler ve İşveren Derneği olarak da Green Solar Network projesi içerisinde yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Göknur Atalay, iklim değişikliğinin insanlık ve diğer canlılar üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulayarak, bu sorunların çözümünde yenilenebilir enerjinin rolü üstünde durdu. Toplumsal ve politik engellerden dolayı temiz enerjiye geçişin yeterince hızlı olmadığını vurgulayan Atalay, yenilebilir enerjinin uzun vadede hem çevre hem de ekonomik açısından faydalarının da altını çizdi. Atalay, sözlerini Dünya için 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi gereken üç önemli hedef ile sonlandırdı. Bunlar 2030’a kadar temiz enerji teknolojilerinin artışının üç katına çıkması, araştırma ve geliştirme aşamasında olan yeni temiz enerji teknolojilerinin piyasaya sürülmesi ve fosil yakıt kullanımının ciddi oranda azaltılmasıdır.

Bilgi Merkezinde Ara