Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

22 Kas 2021

Green Solar Network Büyüyor...

Green Solar Network Büyüyor...

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED)'in başvuru sahibi olduğu, Kadın İşveren ve Sanayicileri Derneği (KAİSDER)'in proje ortağı olduğu Green Solar Network Projesi kapsamında kurulan Green Solar Network yeni üyeleri ile çalışmalarına büyüyerek devam ediyor.

İklim değişikliği ile mücadele etmek için güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması hedefi ile Ağustos 2020'de faaliyetlerine başlayan Green Solar Network, üyelerinin talepleri doğrultusunda bilinçlendirme çalışmaları, workshop aktiviteleri, analiz ve değerlendirme çalışmaları, güvenli ve doğru bilgi akışı sağlayarak güneş enerjisi alanında güçlü ve sürdürülebilir değerler yaratmak için çalışmaktadır.

Green Solar Network üyeleri gerçek ve tüzel kişiler ile, kar amacı güden ve kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlardır. Network, Güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren paydaşlar ile güneş enerjisinden herhangi bir alanda faydalanacak her sektör ve kesimi temsil eden paydaşlarından oluşmaktadır. Sivil Toplum Kuruluşu olarak Green Solar Network ailesine yeni katılan “Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk Kadınları (TWRE)” ve ''Beyaz Eşya Yan Sanayicileri Derneği (BEYSAD)'' üyelerimiz ile güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmak için çalışıyoruz.

Güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmak için siz de Network'te yer almak istiyorsanız Green Solar Network üyeliği ve üyelik şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Bilgi Merkezinde Ara