This project is funded by the European Union.

22 Haz 2021

2017 Yılında Yakılan Fosil Yakıtlardan Dolayı 1 Milyondan Fazla Kişi Hayatını Kaybetti!

2017 Yılında Yakılan Fosil Yakıtlardan Dolayı 1 Milyondan Fazla Kişi Hayatını Kaybetti!

Yeni yapılan bir araştırmaya göre fosil yakıtların kullanımı sadece çevreyi değil insan sağlığını da birçok yönden olumsuz etkiliyor.

Kimyasal taşıma modellerini emisyon ve partikül verileriyle birleştiren yeni bir çalışmanın sonuçları, 2017 yılında fosil yakıt kullanılmasaydı dünya çapında bir milyondan fazla ölümün önüne geçilebileceğini açıkladı.

İnme, akciğer kanseri ve solunum yolu enfeksiyonları gibi hastalıklardan kaynaklanan bu ölümlerin tümü, atmosferdeki 2.5 mikrondan (PM2.5) daha az ince partikül konsantrasyonlarına bağlanabilir.

Araştırmacıların açıkladığına göre, PM2.5’e atfedilebilir en fazla ölüm Çin ve Hindistan’da meydana geldiğinden, bu iki ülkede kömür ve petrol yanmasının tamamen ortadan kaldırılması, küresel PM2.5 hastalık yükünü yaklaşık yüzde 20 oranında azaltabilir.

Bu tür sonuçlar, sadece çevre için değil, kendimiz için de fosil yakıtlardan uzaklaşırsak neler kazanabileceğimizi hatırlatıyor. Fosil yakıtları kesmenin çevresel etkilerini tamamen görmezden gelsek bile, yalnızca insanların sağlığına faydaları bile azımsanmayacak derecede büyük.

Küresel insan sağlığı söz konusu olduğunda PM2.5 kirliliği en önemli çevresel risk faktörüdür. Bu kirlilik, ev ısıtmasından, ocaklardan, toz fırtınalarından, yangınlardan, atıklardan ve uluslararası nakliyeden yayılabilir, ancak bunun önemli bir kısmı yanan fosil yakıtlardan kaynaklanmaktadır.

Diğer çalışmalar PM2.5 hava kirliliğinin sağlık üzerindeki etkilerini hesaplarken, çok azı çeşitli kaynakların küresel ölçekte ayrıntılı bir dökümünü sağlamaya çalıştı.

Bunun ışığında araştırmacılar, 204 ülke ve 200 alt ulusal alanı kapsayan 21 bölgeden gelen veriler de dahil olmak üzere 2017 yılında PM2.5’e atfedilebilecek tüm ölümleri belirlemeye çalıştı. Ekip daha sonra bu ölümlerden hangi PM2.5 kaynaklarının sorumlu olduğunu ve ne ölçüde sorumlu olduğunu belirledi.

Görünüşe göre, 2017’de dünya nüfusunun yüzde 90’ından fazlası, Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilenlerden daha yüksek PM2.5 seviyeleri ile yaşıyordu ve bunun büyük bir kısmı fosil yakıtlardan geliyordu. Aslında, o yıl PM2.5’e atfedilebilecek tüm ölümlerin kabaca yüzde 20’si yanan kömür, petrol veya doğal gazla bağlantılıydı ve kaybedilen hayatların yarısından fazlası Çin ve Hindistan’daydı.

Fosil yakıtlar dünyamız ve sağlığımız için bu kadar tehlikeliyken, ortadan kaldırılması için daha ne olması gerektiği tartışma konusu oldu.

Çalışma Nature Communications’da yayınlandı.

Bilgi Merkezinde Ara