This project is funded by the European Union.

Faaliyet Raporları

Green Solar Network'ün faaliyetlerine ilişkin her yıl Ağustos ayında Faaliyet Raporu yayınlanmaktadır.

Green Solar Network Stratejik Planı 2021-2026 hedefleri ve planları çerçevesinde yapılan çalışmaları takip etmek, beklentileri ve yeni ihtiyaçları belirlemek, gelecek yıl planlarını gözden geçirmek, karşılaşılabilecek riskleri değerlendirmek, yeniliklere göre gerekli değişimleri gerçekleştirmek amacıyla Green Solar Network Ekibi tarafından düzenli olarak yıllık faaliyet raporu hazırlanır.

Bilgi Merkezinde Ara