Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Üye Listesi

Green Solar Network gerçek ve tüzel kişiler ile, kar amacı güden ve kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlardır. Güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren paydaşlar ile güneş enerjisinden herhangi bir alanda faydalanacak her sektör ve kesimi temsil eden paydaşlardan oluşmaktadır.

Bilgi Merkezinde Ara